Okko Hotel Nantes

Location: Nantes, FrankreichYear: 2014